De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as.

De plek is de herinnering…

Eelerberg

Historisch natuurgebied en onderdeel van de Sallandse Heuvelrug

De Eelerberg is onderdeel van natuurgebied de Sallandse Heuvelrug (tussen Hellendoorn en Holten in Overijssel). Op de Sallandse Heuvelrug vindt u stille heidevelden, mooie bossen en heuvels. Er zijn bewoningsporen te vinden, waarvan de oudste zo’n vijfduizend jaar oud zijn. De huidige aanblik is vooral in de laatste eeuwen ontstaan. Zandverstuivingen, veroorzaakt door overbegrazing van heidevelden, werden begin vorige eeuw beteugeld door het aanplanten van bos. Op de hoge, droge zandgronden is tot aan het eind van de vorige eeuw vooral grove den aangeplant, en in de laatste tientallen jaren ook veel lariks en douglasspar...

Het gebied op de Eelerberg dat is aangewezen voor het verstrooien van as met toestemming, is een bos van 0,75 ha dat door hoekpalen is gemarkeerd. Bij werkzaamheden in het bos zal dit gebied met rust gelaten worden. Op de plek waar as verstrooid wordt, zal dat niet zichtbaar zijn omdat er na een verstrooiing geen markering in de vorm van bijvoorbeeld een marmeren naamplaatje wordt aangebracht. Dat maakt dat deze plek alléén voor de nabestaanden de plaats is om hun dierbare te gedenken. Bij natuurlijk herdenken vormt de natuur het vertrekpunt en die moet haar gang gaan.

De locatie ‘Eelerberg’ is een sfeervol oud gemengd bos met loof- en naaldbomen aan de westzijde van de Eelerbergerweg in Hellendoorn. Bijzonder is dat daar vlakbij - aan de ándere kant van de gemarkeerde plek die is aangewezen om as te verstrooien - ook drie prehistorische grafheuvels (monumentale graven uit de bronstijd) aanwezig zijn die als lage heuvels duidelijk zichtbaar zijn.

Wilt u de as op de 'Eelerberg' verstrooien, dan helpt Stichting Natuurlijk Herdenken u bij de invulling van deze wens. Bij natuurlijk herdenken staat de natuur centraal. De plaats waar de as verstrooid is, wordt niet gemarkeerd door bijvoorbeeld een glad gepolijste steen met de naam van de overledene. Natuurlijk herdenken betekent immers dat de plek zélf de herinnering is. 

Wilt u meer informatie over natuurlijk herdenken? Is de vrije natuur op de Eelerberg een plek die u aanspreekt? Of wilt u meer informatie over het verstrooien van de as in bijvoorbeeld het speciaal aangewezen gebied bij Hoog Buurlo óf een ander natuurgebied van Staatsbosbeheer? Neem dan contact op met 0313 422 307 of natuurlijkherdenken@staatsbosbeheer.nl.