De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as.

De plek is de herinnering…

Hoog Buurlo

Een cultuurhistorische parel in het hart van de Veluwe

Hoog Buurlo - in het hart van de Veluwe, iets ten westen van Apeldoorn - is een cultuurhistorische parel met een rijke historie. De hele ontstaansgeschiedenis van het Veluws landschap is er terug te vinden. Kenmerkend voor Hoog Buurlo zijn de schaapskuddes op de omringende heidevelden met de bijbehorende schapendriften en schaapskooien. Het landgebruik, het padenpatroon en de bebouwing zijn in Hoog Buurlo de afgelopen eeuwen vrijwel onveranderd gebleven. Ook de vorm van het gebied is nog steeds hetzelfde als drie eeuwen geleden: ruwweg een cirkelvorm, omzoomd door beukenlanen. Een uniek gebied waar nog steeds te zien is hoe er eeuw na eeuw op de Veluwe geleefd is.

Beukenbos

In het unieke historische landschap van Hoog Buurlo bevindt zich een oud beukenbos waar de as met respect voor de natuur en het cultuurhistorische landschap verstrooid kan worden. Wilt u de as hier verstrooien, dan helpt Stichting Natuurlijk Herdenken u bij deze wens.

Bij natuurlijk herdenken staat de natuur centraal. De plaats waar de as verstrooid is wordt niet gemarkeerd door bijvoorbeeld een glad gepolijste steen met de naam van de overledene. Natuurlijk herdenken betekent dat de plek zélf de herinnering is. In Hoog Buurlo zijn eventueel wel ‘gebiedseigen’ zwerfkeien beschikbaar die door nabestaanden achtergelaten kunnen worden. In diverse oude, maar ook in hedendaagse culturen fungeert een achtergelaten steen als tastbaar symbool ter nagedachtenis aan de overledene. Dat deze keien echter verplaatst kunnen worden door bijvoorbeeld wroetende zwijnen of ander ‘ingrijpen’ van de natuur is iets waar rekening mee gehouden moet worden. Om het beukenbos in Hoog Buurlo staat geen hek en er is ook geen toegangspoort. Mens en dier zijn er welkom. Een unieke omgeving in de vrije natuur waar volop ruimte is voor rust en bezinning.

Wilt u meer informatie over natuurlijk herdenken? Is de vrije natuur bij Hoog Buurlo een plek die u aanspreekt om de as te verstrooien? Of wilt u meer informatie over as verstrooien in een ander natuurgebied van Staatsbosbeheer? Neem dan contact op met 0313 422 307 of natuurlijkherdenken@staatsbosbeheer.nl.