Kosten / donateurschap

Natuurlijk Herdenken is een stichting zonder winstoogmerk, maar maakt natuurlijk wel kosten. Het afgeven van het certificaat en het onderzoek dat vooraf gaat aan de toestemming moet nauwkeurig gebeuren. Voor het begeleiden van een asverstrooiing wordt een aanvullend bedrag gerekend. Daarnaast zet de stichting zich in voor het behoud van plekken met cultuur historische waarde, zoals bijvoorbeeld oude grafheuvels. De stichting heeft daarom de mogelijkheid tot het worden van donateur in het leven geroepen. Ook wanneer u niet zelf daadwerkelijk de as van een nabestaande in één van de gebieden wilt verstrooien, kunt u onze doelstelling en activiteiten ondersteunen door donateur te worden.

Mogelijkheden
Klik hier voor de mogelijkheden voor het verstrooien van as.
Het digitale aanvraagformulier kunt u na het invullen direct versturen. 

Wilt u het aanvraagformulier liever uitprinten? Klik hier een voor printversie.

De kosten voor een asvertrooiing zónder begeleiding bedragen € 36.-.
U ontvangt hiervoor op uw adres een certificaat dat u toestemming geeft om zélf de as te verstrooien in het met u overeengekomen gebied (dit gebied wordt op het certificaat vermeld).

De kosten voor een asverstrooing mét begeleiding in Hoog Buurlo of Eelerberg bedragen € 205,-*.
Op het afgesproken tijdstip voor de asverstrooiing zal een medewerker van de Stichting Natuurlijk Herdenken u hierbij begeleiden. U ontvangt dan tevens het certificaat dat u de toestemming geeft om de as te verstrooien in het gebied bij Hoog Buurlo of Eelerberg (dit wordt op het certificaat vermeld).

* Het genoemde tarief geldt op werkdagen. In het weekend geldt een toeslag van € 75,-

U kunt voor € 34,- per jaar donateur worden van Stichting Natuurlijk Herdenken.

Voor meer informatie: natuurlijkherdenken@staatsbosbeheer.nl of 0313 422 307.