De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as.

 

Stichting Natuurlijk herdenken

 

Over de dood, rouwen en herdenken wordt tegenwoordig anders gedacht. De invulling van een uitvaart is heel persoonlijk. Stond eerst vooral het afscheid van de overledene centraal, tegenwoordig wordt bij een uitvaart steeds vaker het leven gevierd. De manier waarop de overledene geleefd heeft, is daarbij het uitgangspunt. De mogelijkheid om het lichaam ‘terug te geven’ aan de natuur spreekt mensen in toenemende mate aan.

Om ruimte te bieden aan de vraag om as te mogen verstrooien in de vrije natuur hebben Staatsbosbeheer en 'de Facultatieve Groep' in 2009 de Stichting Natuurlijk Herdenken opgericht. De stichting richt zich op het verstrooien van as in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer, uiteraard binnen de eisen van de wet. Het beukenbos in Hoog Buurlo is het eerste gebied dat daarvoor is aangewezen.

Staatsbosbeheer
In 1899 is Staatsbosbeheer opgericht om de Nederlandse staatsbossen te beheren en nieuwe bossen aan te leggen voor werkgelegenheid, het tegengaan van verstuiving en productie van mijnhout. Daarmee werd onder meer gestart op de uitgestrekte zandverstuivingen bij Kootwijk op de Veluwe. Later zijn haar taken uitgebreid met natuurbescherming, landschapsinrichting, recreatie en groene gebiedsontwikkeling. In 1998 is Staatsbosbeheer verzelfstandigd. Staatsbosbeheer beheert ruim 260.000 ha bos- en natuurgebied en stelt zich ten doel de duurzame groene leefomgeving voor mens, plant en dier te waarborgen. Gastheerschap en een blijvende relatie tussen mens en natuur is een belangrijk uitgangspunt voor het werk van Staatsbosbeheer..

'De Facultatieve Groep'
De basis van 'de Facultatieve Groep' werd in 1874 gelegd met de oprichting van de huidige Koninklijke Facultatieve, die op het gebied van cremeren een voortrekkersrol heeft gespeeld. Zo bouwde ‘de Facultatieve’ in 1913 het eerste crematorium: Crematorium Westerveld. Inmiddels levert 'de Facultatieve Groep' door middel van zelfstandige werkmaatschappijen internationaal hoogwaardige producten en diensten op het gebied van onder andere crematie & begraven. Tegenwoordig maken zeven crematoria en twee begraafplaatsen deel uit van de Groep, waaronder Begraafplaats & Crematorium Westerveld. Het monumentale Westerveld is bovendien een geliefd wandelgebied en een erkend vogelreservaat.