De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as.


Wat is natuurlijk herdenken? 

Bij natuurlijk herdenken staat de natuur centraal. Met het verstrooien van de as wordt het lichaam als het ware teruggeven aan de natuur.

De plaats waar de as verstrooid is, krijgt geen markering met bijvoorbeeld een steen met een naam, bloemstuk, foto’s …. zoals we dat gewend zijn op een begraafplaats of bij een crematorium. Nee, de plek zélf is de herinnering. En de natuur bepaalt hoe de plek zich ontwikkelt.

Natuurlijk herdenken kent ook geen openingstijden, hekken, toegangspoorten of aangeharkte paadjes. Mens en dier zijn welkom.

Kiest u voor verstrooien in de vrije natuur, neemt u dan contact op met de Stichting Natuurlijk Herdenken. Wij begeleiden u volledig en zorgen voor de toestemming. U kunt de as (onder begeleiding) zelf verstrooien, maar desgewenst kunnen wij de verstrooiing ook voor u verzorgen. In overleg met de stichting kan invulling gegeven worden aan uw wensen..